fbpx

AUGUSTENBORG SLOT

AUGUSTENBORG SLOT
Augustenborg Slots historie begynder med Hans den Yngres fem arveberettigede sønner, der ved hans død i 1622 hver arvede et lille hertugdømme. Hans søn Alexander fik området omkring Sønderborg.[1] Efter hertug Alexanders død 1627 var det af landsregeringen udskilte lille fyrstedømme Slesvig-Holsten-Sønderborg ikke mere til at dele. Af de seks sønner arvede fem af dem den hertugelige titel, men måtte selv sørge for driften af deres godser. Alexanders tredjeældste søn Ernst Günther erhvervede flere godser og bondegårde på øerne Ærø og Als og blev den første hertug af linjen Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg.

Augustenborg Slot er et slotsanlæg i Augustenborg på Als i Sønderborg Kommune. Slottet og byen er opkaldt efter hertuginde Augusta, og slottet gav navn til hertugslægten Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborg, der ejede området i flere hundrede år. Slottet blev anvendt som psykiatrisk hospital fra 1932 til 2015 og tilhører i dag den danske stat. I 2016 oprettede NaturErhvervstyrelsen en afdeling på slottet.