Inita Prisen

Inita-prisen 2019

Sønderborg Handels initiativpris – INITA-prisen – gives til en person, forening eller virksomhed i Sønderborg-området, der her gjort en særlig indsats for erhvervslivet, handelslivet eller har gjort Sønderborg kendt udenfor lokalområdet.

Prisen består af en skulptur, der forestiller to halvkugler, der ligger forskudt for hinanden, men som alligevel er i balance. De forestiller Viljen og Lysten.

Den øverste er Lysten – den skabende kraft.
Lysten driver værket og giver lyse ideer og friske tanker.

Den nederste halvkugle er Viljen.
Det er den bærende kraft, råmaterialet, der skaber gennemslagskraft i handlingen.

Vækst og udvikling er drivkraften der driver årets modtager af INITA-prisen.

Modtageren af dette års INITAPRIS er en lokal ildsjæl, som har spillet en stor og særdeles vigtig rolle. Med stor viden, engagement og indsats har personen været kraftig medvirkende til at vi i 2021 for alvor kan sætte Sønderborg på kortet, også langt ud over vores grænser. Dette var naturligvis ikke sket uden Sønderborg kommunens store opbakning og villighed til at investere og tro på projektet.

Som den erhvervsmand og ildsjæl han er, er det en stor glæde at kunne overrække dette års INITA pris til……. Jesper Schack.

Sønderborg Handels formand Rikke Torré sammen med vinderen Jesper Schack