fbpx

Strategi

Strategi for Vores Sønderborg

Vi vil løfte Sønderborg handelsliv. Strategien vil danne rammerne for et løft i Sønderborg kommunes handelsliv. Sønderborg handel vil, med behørig respekt for de udarbejdede strategier og masterplaner – med vilje, gå på mod og engagement – skabe et stærkt Sønderborg handel der flytter ”grænser”.

Vores Sønderborg:

Vi vil skabe merværdi for vores medlemmer.
Vi vil en stærk stemning, hvor medlemmer m.fl. tror på fremtiden og et stærkt handelsmiljø.
Vi vil sammenhængskraft og samarbejde.
Vi vil have indflydelse og involveres.
Vi vil være stolte og ambitiøse på handlens og Sønderborgs vegne.

Et løfte om fremtiden

Vi vil ikke beskrive ”indsatser”, men derimod komme med løfter. Løfter vi helhjertet vil arbejde på skal blive opfyldt.

Løfte 1 – Sammenhængskraft – ”the big picture”

Sønderborg handel ønsker proaktivt og konstruktivt at tænke i sammenhænge. Vi tror på at en tæt tilknytning til forskellige partnere, vil gavne ønsket om at tiltrække flere borgere, gæster og turister til bymiljøet.

Sønderborg handel ønsker at ”forene” byerne i Sønderborg i et ”fælles fodslag”, hvor vi gavner hinanden – og dermed brugerne af vores handelsmiljøer

Løfte 2 – Større portefølje og mere ”for pengene”

Sønderborg handel ønsker at medlemmerne i Sønderborg handel får en bred vifte at fordele ved at være medlem. Så medlemmer, uanset karakter, oplever et stærkt incitament for at have medlemskab.

Sønderborg handel ønsker at udvide den indtægtsgivende forretning, med henblik på at skabe et stærkere produkt for både medlemmer og Sønderborg.

Løfte 3 – Eksponering – en markant plads på landkortet – uden grænser

Sønderborg handel udvikler og gennemfører salgsremmende aktiviteter som markedsdage og by nights på strategisk vigtige tidspunkter.

Sønderborg handel bidrager med markedsføring af foreningens aktiviteter. Det foregår i lokale og regionale medier, samt i udvalgte nordtyske aviser.

Derudover er de sociale medier en vigtig brik i den nuværende markedsføring og den fremtidige strategi for at gøre Sønderborg til den førende handelsdestination i Sønderjylland.

Løfte 4 – Netværket der ”løfter” samarbejdet og stemningen

Sønderborg handel ønsker at skabe et netværk mellem medlemmer, der både fremmer internt samarbejde, der fremmer relationerne og de gode fælles ideudviklinger og skaber et løft i stemning – både på bundlinie og know how.

Sønderborg handel ønsker med netværket, både et samlende Sønderborg handel, samt et netværk med særinteresser, som mere specifikke brancher og iværksætter kultur.

Løfte 5 – Synlighed – der skaber retning og energi

Sønderborg handel ønsker at skabe involvering og engagement ved medlemmerne. Det er nødvendigt at tilvejebringe en positiv energi og en stemning af optimisme og tro på at handlen i Sønderborg vil udvikle sig – med et positivt resultat til følge.

Vi har altid en plan.